Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Tel. 22 874 0 194, 198

e-mail: marketing@piap.lukasiewicz.gov.pl