O nas

Środek budynku Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Sieć Badawcza Łukasiewicz –  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP został utworzony w 1965 roku jako instytut przemysłowy, którego podstawowym zadaniem było opracowywanie i wdrażanie w różnych gałęziach przemysłu nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Ponad pięćdziesiąt lat naszej bliskiej współpracy z przemysłem zaowocowało szeregiem nowych opracowań i znaczących wdrożeń. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla projektów B+R. Dzięki ciągłości prac badawczych i rozwojowych osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom naszych opracowań. Korzyściami ze współpracy z nami  w obszarze badań i rozwoju jest: dostęp do specjalistycznych zespołów badawczych, infrastruktury laboratoryjnej i sieci współpracujących instytucji naukowych, wszechstronne doradztwo w procesie opracowywania ścieżki badań i wdrożenia oraz konceptualizacji projektu jak również wsparcie w procesie pozyskiwania, kontraktowania i rozliczania środków publicznych.  Ze szczególną dbałością podchodzimy do projektowania zrobotyzowanych oraz zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Posiadamy szerokie doświadczenie w uruchamianiu oraz modernizacji istniejących linii. Wszystkie zrobotyzowane stanowiska standardowe, jak badawczo-naukowe są projektowane przy użyciu profesjonalnych narzędzi inżynierskich. Wdrażanie indywidualnych rozwiązań dla częściowej lub pełnej automatyzacji procesu produkcyjnego, przynosi przedsiębiorstwom szereg wymiernych korzyści takich jak:

 • Stabilność procesowa
 • Wyższa wydajność produkcyjna
 • Ochrona zdrowia oraz ergonomia pracy
 • Precyzja oraz dokładność wykonywanego procesu
 • Wyższa jakość produktu
 • Optymalizacja kosztów produkcji
Obecnie nasze działania koncentrują się w obszarach:
 1. Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze
 2. Stanowiska paletyzacyjne
 3. Stanowiska kontrolno-pomiarowe
 4. PICK and PLACE
 5. Zrobotyzowane stanowiska do obsługi maszyn
 6. Urządzenia specjalne i dedykowane do różnych procesów produkcyjnych
 7. Szkolenia 
 8. Audyty technologiczne oraz serwis
Pomarańczowy robot przed budynkiem instytutu
Wejście do budynku Łukasiewicz PIAP