Robotyzacja procesów produkcyjnych,

Twoją szansą na rozwój

 

Wdrożenia - Stanowisko regulacji ciśnieniowej LP w presostatach

Współpraca firm DANFOSS Sp. z o.o. i PIAP nie polega tylko na wspólnej sprzedaży urządzeń, ale też na wymianie doświadczeń i realizowaniu prac. Na podstawie jednej z umów zostaje w PIAP opracowane i wykonywane stanowisko regulacji ciśnieniowej LP.

Presostat to czujnik ciśnienia, który załącza lub rozłącza swoje styki przy danym ciśnieniu medium oddziałującym na  mieszek. Wykorzystywane są w przemyśle w systemach alarmowych, monitorowania lub regulowania.

Stanowisko do kontroli pracuje w linii montażowej do sprawdzania poprawności montażu i regulacji ciśnieniowej presostatów  następujących rodzajów:

  • pojedyncze i podwójne (różnice wymiarowe, rożna długość presostatów),

  • bez resetu i z resetem maksimum i minimum,

  • z ciśnieniem różnicowym stałym lub zmiennym (różne końcówki regulacyjne),

  • europejskich KP i amerykańskich KPU (różnice wymiarowe, różna długość i wysokość presostatów).

Regulacja odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest ustawianie mieszka. Maksymalne ciśnienie jego ustawiania wynosi 50±1 bar, a zakres regulacji ma charakter skokowy. Inne możliwe do nastawienia wartości ciśnień wynoszą 25±1 bar oraz 35±1 bar. Stanowisko pozwala na ustawienie przejść pomiędzy stykami oraz umożliwia przeprowadzenie regulacji przełączania styków przy zadanych wartościach ciśnienia zgodnie z kartą katalogową dla danego wyrobu.

Zapisz się do newslettera

© 2012 PIAP - wszytkie prawa zastrzeżone