Robotyzacja procesów produkcyjnych,

Twoją szansą na rozwój

 

Szkolenia - Praktyczne podejście do oznakowania CE w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarze automatyki i robotyki

Czas trwania: 1 dzień

Miejsce szkolenia: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 

CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest przekazanie rzetelnej wiedzy w zakresie dyrektyw i aktów prawnych pozwalających na zorganizowanie działań firmy tak, aby w bezpieczny, rzetelny i wydajny sposób spełnić wymagania w zakresie legalizacji wyrobów i produkcji.

 

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Dokumenty normatywne: ocena zgodności, dyrektywa maszynowa (MD), dyrektywa niskonapięciowa (LVD), dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMCD) oraz dyrektywa ciśnieniowa (PED);
  • Znaczenie oznakowania CE i podstawy do oznakowania nim wyrobu (deklaracja zgodności – Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. dot. wprowadzania produktów do obrotu, PN-EN ISO/IEC 17050-1 i PN-EN ISO/IEC 17050-2 oraz deklarowanie zgodności jako procesu);
  • Podstawowe wymagania bezpieczeństwa – prawo do oznakowania CE, normy zharmonizowane i ich role, przykłady;
  • Wymagania minimalne do dopuszczenia maszyny używanej lub starej;
  • Deklaracja zgodności (analiza zagrożeń i ryzyka: zasada ALARP, grafy ryzyka (PN-EN ISO 13849-1), metoda tablic (PN-EN 62061), funkcje bezpieczeństwa i określanie ich parametrów: poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL wg PN-EN ISO 18849-1, poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL wg PN-EN 62061, relacja PL do SIL, zaprojektowanie odpowiednich funkcji bezpieczeństwa;
  • Ocena zgodności – dokumentacja (DTR urządzenia oraz dokumentacja oceny zgodności).

 

TRENERZY:

 

Szkolenia z certyfikacji wyrobów proponowane przez Centrum Szkoleniowe PIAP prowadzone są przez cenionych specjalistów, którzy przez wiele lat zajmują się legalizacją wyrobów na rynku polskim, co gwarantuje najwyższą jakość przekazanej w dostępny sposób wiedzy.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Koszt uczestnictwa: 550 zł (netto/osobę)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji papierowej, materiały piśmiennicze, lunch, przerwy kawowe, imienny certyfikat.

Zapisz się do newslettera

© 2012 PIAP - wszytkie prawa zastrzeżone